มิตรแท้ประกันภัย Mittare Insurance
ฟรี...ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
หน้าแรก
วิธีการทำงาน
เปิดศูนย์สำนักงาน GA
แผนการตลาด
ติดต่อสมัครแฟรนไชส์
แผนที่ตั้งสำนักงาน GA
สินค้าและบริการ
เว็บบอร์ด
Contact Us
 ข่าวสาร News

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

   Mittare Insurance
วิธีการสมัครตัวแทนแฟรนไชส์

     ท่านสามารถ Download ใบสมัครจากที่นี่ ชุดเอกสารใบสมัคร เมื่อท่าน Download ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครทุกชุดลงบนกระดาษ A4 และ ผู้สมัครแฟรนไชส์จะต้องกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครทุกฉบับให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วกรุณานำส่ง
   สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย (GA ระยอง) ผอ.อ. คุณพิพัฒน์ หนูเรียงสาย เลขที่ 57 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 (วงเล็บมุมซองใบสมัครตัวแทนใหม่) หรือ จัดส่งมาตามที่อยู่ของผู้แนะนำในช่องติดต่อสมัครแฟรนไชส์
 

หากมีข้อสงสัย หรือ ขอรับใบสมัคร

ติดต่อสมัครแฟรนไชส์

คุณสมบัติ และ เอกสารประกอบของผู้สมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ หน้าแรก
5.
สำเนาใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย (ถ้ามี)

คุณสมบัติและเอกสารของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
1. ข้าราชการ ค้ำประกันโดยตำแหน่ง
    1.1 สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาทะเบียนบ้าน

2. พนักงานเอกชน/ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจฯ มีเงินเดือนเกิน 10,000 บาทขึ้นไป
    2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ
    สลิปเงินเดือนตัวจริง(สำเนาใช้ไม่ได้)

3. เจ้าของกิจการ บริษัท/ห้างร้าน/กิจการฯ
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบจดทะเบียนการค้า
    หรือ สำเนาใบเสร็จเสียภาษีงวดที่ผ่านมา

4.เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และ ลายเซ็นต์
   เหมือนกันทุกฉบับ / ห้ามมีรอยลิควิด หรือ ลบแก้ไข / บัตรไม่หมดอายุ

 

     

*** หลังจากผู้สมัครได้รับรหัสตัวแทนแล้ว สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที ***

 

 
   มิตรแท้ประกันภัย

ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

     ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครตัวแทน/นายหน้า หรือ สนใจในการทำธุรกิจร่วมกันกับมิตรแท้ประกันภัย ท่านสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับแผนการตลาด และ สินค้า แบบประกันภัยต่างๆ ได้ฟรี ที่สำนักงานใหญ่ หรือ สถานที่จัดอบรมหลักสูตรแผนการตลาดและสินค้า ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือ สามารถรับชมการบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบ ห้องเรียน online ได้ตามวันและเวลาที่จัด (โทรสอบถาม)

       ฉะนั้น หากท่านที่มีความประสงค์จะสมัครตัวแทน/นายหน้า หรือ สนใจในการทำธุรกิจร่วมกันกับมิตรแท้ท่านควรเข้าเรียนรู้หลักสูตรแผนการตลาดและสินค้าอย่างน้อย 2-3 ครั้งเพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจ และ แม่นยำในเรื่องของความคุ้มครองในตัวของสินค้า ทำธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมกันกับมิตรแท้ประกันภัย ไม่ยากอย่างที่คิด ท่านสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้ง่ายๆ ขอเพียงท่านมีความอดทน มั่นเรียนรู้ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ไม่นำเบี้ยประกันของลูกค้าไปใช้นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ท่านได้รับ ธุรกิจนี้ท่านไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าเพื่อไปขาย ท่านไม่ต้องลงทุนเหมือนธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านจะต้องซื้อสินค้าไปสาธิตการขาย ที่ท่านจะต้องซื้อสินค้าเพื่อซื้อตำแหน่ง รักษาตำแหน่ง รักษายอดทางธุรกิจของท่าน เพียงแต่ท่านนำความรู้และความน่าเชื่อถือของท่านไปเสนอขายลูกค้า ไปสอนทีมงานของท่านให้เขาได้มีโอกาสสร้างอาชีพดี ๆ ไม่เกิน 3-5 ปี ท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจมิตรแท้ประกันภัยอย่างแน่นอน

 

       ศึกษาวิธีการทำงานต่างๆ และ แผนการตลาด
        - แผนการตลาด
          -
เทคนิคการขาย
          - ผลประโยชน์ของการขยายงาน  
          -
การเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารงานขาย/ขยายงาน
          - การแนะนำและการสร้างทีมงาน


     
  - ความรู้เกี่ยวประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ.
       
  - การเขียน พ.ร.บ.
          - ความคุ้มครองของ พ.ร.บ.
          - ค่าคอมมิชชั่น และ วิธีการชำระเบี้ย


       
- ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยภาคสมัครใจ เช่น ประเภท 1 - 5
         
- วิธีการแจ้งงาน เช็คเบี้ย ประเภท 1-5
          - ประกันประเภท 1 แคมเปญพิเศษเบี้ยถูก
          - ประกันประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณ
          - ประกันประเภท 3 แผนมิตรแท้เพิ่มพูน [2-3 Plus]
          - ค่าคอมมิชชั่น และ วิธีการชำระเบี้ย

ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบ Online

  การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

  การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

     เริ่มการทำงาน
        - ขาย พ.ร.บ. ,ประกันภัยประเภท 1-5 และ ประกันวินาศภัยอื่นๆ กับบุคคลที่ท่านรู้จักและมีรถยนต์
       
- แนะนำให้คนมาสมัครต่อจากท่านอาจเป็นเพื่อนหรือกลุ่มเป้าหมายตามแผนการตลาด
       
- ท่านสามารถสร้างทีมของท่านเองในการทำงานซึ่งสามารถสร้างทีมงานได้ทั่วประเทศ

     ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่บริษัทมี เช่น ประกันอัคคีภัย , ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันสุนัข ฯลฯ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจของท่าน เพราะสินค้าเหล่านี้ไม่ต้องลงทุน และยังสามารถเพิ่มรายได้  ฐานลูกค้า และ ง่ายต่อการสร้างทีมงานให้กับตัวท่านได้

     คอยติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัททุกระยะเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ของแต่ละวิทยากรที่จะนำมาเสนอให้กับท่าน และ ทีมงานของท่าน

   Mittare Insurance
ข้อแนะนำวิธีการทำงานต่างๆ

- วิธีการเบิกเครื่องหมาย พ.ร.บ.

- วิธีการเขียน พ.ร.บ.

- วิธีการเช็คเบี้ย ป.1และ การออกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

- วิธีการชำระเบี้ยประกัน

- วิธีการตรวจสอบผลงาน www.drpr.co.th

- ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบ Online

-  การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

-  การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (การเคลมประกัน)

   มิตรแท้ประกันภัย

ทำไมต้องธุรกิจเครือข่ายกับมิตรแท้ประกันภัย

หมายเหตุ  ตามระเบียบ และ ข้อบังคับตามกฎหมาย ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่มีความประสงค์เพื่อที่จะยกระดับของผู้ประกอบอาชีพตัวแทน และ นายหน้าประกันวินาศภัย ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันวินาศภัย และ จรรยาบรรณของอาชีพ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้บุคคลที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องมีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ตามหลักสูตร และ ข้อบังคับของ คปภ. นับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.52 เป็นต้นไป หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Copyright © 2012 www.mittare2u.com. All Rights Reserved.